KOMENTARAS: Opozicija šaukiasi „transliacijų“

Sausio 31 dieną sušauktame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai elgėsi taip, lyg labiausiai už viską pasaulyje jiems rūpėtų, ar jų „azartą“ posėdžiauti bei „aktyvumą“ – tiesa, savotišką – stebi rinkėjai? Toks įspūdis pastarojo posėdžio metu galėjo susidaryti iš nuolatinių opozicijos atstovų pastabų „dėl posėdžio vedimo tvarkos“, provokuojančių replikų, nuo posėdyje svarstomų klausimų nutolusių išvedžiojimų.

Norėtų įsiamžinti

Vasario viduryje Seimas turėtų apsispręsti dėl įstatymo pataisos, pagal kurią internetinėje erdvėje turėtų būti saugomi savivaldybių tarybų posėdžių transliacijų įrašai, – apie tai praėjusią savaitę pranešta vienoje nacionalinės televizijos informacinėje laidoje. Pataisos autorė – viena konservatorė, kuri savo iniciatyvą mėgina „įpiršti“ jau bene ketvirtą kartą? Tokia pataisa esą būsiąs užtikrintas posėdžių viešumas, skaidrumas, demokratija. Tik kas galėtų paneigti, kad tokie „archyvai“ tarnaus vien geroms intencijoms: ar, artėjant rinkimams į savivaldybių tarybas, tam tikri veikėjai nesiimtų tų įrašų ar, kaip deja, įprasta, tik jų ištraukų panaudoti jiems palankiu kampu? Pavyzdžiui, mėgindami įtikinti aplinkinius, esą opozicija „skriaudžiama“, „įžeidinėjama“, „be teisių“?

Kas tie „2“, kurie „dabar žiūri“? Gal tie patys, kurie kaskart būna taip suinteresuoti posėdžių transliacija?/Šaltinis: youtube. com

Pastarajame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje netrūko tokių ir panašių konservatoriams ir liberalams atstovaujančių opozicijos narių aimanų. Regis, ypač nuskriaustais jautėsi konservatorius Antanas Balkė, po artėjančių rinkimų į savivaldybių tarybas regintis save meru; liberalas Juozas Šarkus, visą šią kadenciją netampantis Kontrolės komiteto nariu, nes tam nepritaria Tarybos dauguma; Karolis Kaklys, regis, labiausiai mėgstantis moralizuoti dėl „posėdžio vedimo tvarkos“, kalbėti „skaidrumo“ temomis ir prieš rinkimus, kartu su J. Šarkumi, viešoje erdvėje besiskelbiantis „nauja viltimi Druskininkams“.

„Nieko naujo nepasakysiu“

Posėdyje vėl sugrįžta prie klausimo dėl Kontrolės komiteto pakeitimo: jungtinė Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakcija turėjo teikti savo kandidatą į Kontrolės komitetą. Liberalas K. Kaklys, siūlydamas kandidatą, išdidžiai pranešė – „nieko naujo nepasakysiu“. Ši frazė Tarybos narių jau nenustebino, juolab kad vėl teikta vienintelė Juozo Šarkaus kandidatūra. Daugumai J. Šarkaus kandidatūros nepatvirtinus, klausimas vėl atidėtas. Nors ir be trūkstamo frakcijos atstovo, Kontrolės komitetas veikia ir vykdo numatytas funkcijas. O tai, kad liberalai su konservatoriais kone ketvirti metai į Komitetą vis deleguoja vieną ir tą patį žmogų, primena buką užsispyrimą arba tikrą jų bėdą: gal partijų gretos tokios silpnos, kad kitų bendražygių, galimų siūlyti kaip Komiteto narius, nėra?

A. Balkė žino „formas“

Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkei Gražutei Kuneikienei pristačius sprendimo projektą „Dėl korupcijos prevencijos 2019-2020 programos tvirtinimo“, paviešinti programos tikslai.

Šis klausimas sulaukė ypatingo konservatoriaus A. Balkės susidomėjimo. Jam rūpėjo, „kokios korupcijos formos yra žinomos“. Ar, taip klausdamas, A. Balkė norėjo pasitikrinti savo žinias apie „korupcijos formas“? „<…>kyšininkavimas, piktnaudžiavimas patikėtomis galiomis,“ – kaip gerai išmoktą pamoką vardijo A. Balkė jam žinomas korupcijos formas. Gal buvęs valstybės tarnautojas apie tokias korupcijos formas jau žinojo ir tada, kai, dirbdamas Savivaldybės administracijoje miesto vyr. dailininku, kurorto senamiestyje įsirenginėjo kūrybines dirbtuves, kurios jau seniausiai virtę jo gyvenamuoju jo namu.

Tokie „rezultatai“

Nesužavėjo Tarybos narių daugumos ir kiti A. Balkės minčių viražai, pavyzdžiui, tokie kaip „norėtume turėti rezultatą realų tokį, kokį norime“ ir panašiai. Reikėtų pasimokyti rišliau ir aiškiau reikšti mintis ir formuluoti pasiūlymus: jei jau taip atsitiktų, kad internetinėje erdvėje išliktų posėdžių transliacijų įrašai, ko gero, tokios formuluotės taptų jei ir ne anekdotu, taip bent jau sparnuota fraze?

Kol kas Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžių transliacijos įrašai internetinėje erdvėje nesaugomi.

Tačiau Druskininkų savivaldybės mero, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento Ričardo Malinausko nuomone, šiuolaikinės technologijos ir dabar netrukdo posėdžių įsirašinėti – kone kiekviename telefone yra tokia funkcija, tad jei įstatymu bus reglamentuota, kad posėdžių įrašai turi būti archyvuojami ir saugomi – taip ir bus.

Sprendimai – vieši

Posėdyje Taryba priėmė kitus gyventojams aktualius sprendimus: dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimo“ pakeitimo; savivaldybės turto nuomos; projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Druskininkų savivaldybėje“; Druskininkų savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos tvirtinimo; nuomos mokesčio socialiniams būstams nustatymo; UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo, taip pat ir dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. Šie ir kiti sprendimai viešinami Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, rubrikoje „Teisinė informacija“.

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija