KOMENTARAS: Konservatorius V. Semeška: „Tokio kaip brandos atestato aš neturiu…“

Brandos atestato neturinčio V. Semeškos mundurą skalbia partijos bendražygiai?

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakciją pasiekė „pranešimu spaudai“ pavadintas laiškas, išsiųstas iš TS-LKD frakcijos viešųjų ryšių grupės elektroninio pašto. Jame rašoma apie viešo asmens konservatoriaus Viliaus Semeškos Vyriausiosios rinkimų komisijos ir buvusio Druskininkų savivaldybės tarybos nario reikalus, susijusius su jo, kaip politiko, elgesiu.

Laiške pranešama, kad prieš keletą savaičių Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija panaikino dar pernai vasarą priimtą Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos sprendimą dėl V. Semeškos nederamo elgesio. Tuo labai džiaugiasi V. Semeška. Keista. Ar jis, būdamas politiku, viešu asmeniu, neturėtų būti pats suinteresuotas apie save teikti visuomenei tikslią, išsamią ir tikrovę atitinkančią informaciją? O gal, kai siekiama pasirodyti kone šventu, norisi sakyti tik sau patogią tiesą?

Tai, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos narys V. Semeška klaidina rinkėjus, visuomenę nurodydamas tikrovės neatitinkančią, melagingą informaciją apie savo išsilavinimą, Druskininkų savivaldybės Etikos komisija buvo konstatavusi, remdamasi Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimu.

O kaip Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegijos sprendimą vertina Druskininkų savivaldybės atstovai?

Kaip sakė Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos pirmininkė Nadiežda Oleinik, šios komisijos sprendime buvo įvardinta, jog „sąmoningas politiko V. Semeškos elgesys pateikti tikrovės neatitinkančią bei žinomai melagingą informaciją nėra ir negali būti toleruojamas“. Anot N. Oleinik, todėl, kad tai nesuderinama su politikui valstybės keliamais moralės bei elgesio principais: „Etikos komisijos nutarime konstatuota, kad V. Semeška pažeidė Valstybės politikų Etikos kodekso principus: pagarbos žmogui, valstybei, skaidrumo ir viešumo, sąžiningumo ir padorumo.“

Ar tikrai „nesuklaidino rinkėjų“?

Druskininkų savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis patikino, kad šis sprendimas yra tik pirmosios instancijos teismo sprendimas, ir jis gali būti skundžiamas: „Be to, juk niekas nepaneigė tokio dalyko, – o prokuratūra net patvirtino – kad V. Semeška neturėjo ir neturi vidurinio mokslo baigimo dokumento.

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija į tai ir nesigilino – teismas tiesiog konstatavo, kad Etikos komisijai laukiant prokuratūros sprendimo, kuriuo prokuratūra patvirtino, kad V. Semeška neturi vidurinio mokslo baigimo dokumento, pasibaigė Etikos komisijai sprendimui priimti skirtas laikas. Todėl Etikos komisijos sprendimas, kaip priimtas pasibaigus nustatytam terminui, – panaikintas. Tačiau šis teismas savo sprendimu patvirtino, kad V. Semeškos ketinimas dalyvauti Vyriausiosios rinkimų komisijos veikloje nėra jo asmeninis, šeimos ir namų gyvenimas, – tai yra veikla, susijusi su valstybės politiko pareigomis, politine veikla. Todėl oficialus tikrovės neatitinkančios informacijos ir dokumentų apie politiko išsilavinimą pateikimas oficialioms institucijoms turi esminės reikšmės viešiesiems interesams. Toks elgesys nelaikomas privačiu gyvenimu ir priklauso Etikos komisijos kompetencijai.

Taigi, mano manymu, Etikos komisija teisėtai nagrinėjo V. Semeškos elgesio atitikimą etikos principams, o sprendimas, kad V. Semeška pažeidė Valstybės politikų Etikos kodekso pagarbos žmogui, valstybei, skaidrumo ir viešumo, sąžiningumo ir padorumo principus buvo priimtas, išnagrinėjus visus dokumentus ir gavus prokuratūros atsakymą.“

„Tokio kaip brandos atestato aš neturiu…“

Rengdami šią publikaciją, susisiekėme su V. Semeška, elektroniniu paštu išsiuntėme klausimą: „Redakcija ne kartą Jūsų prašė atsakyti į klausimą dėl  vidurinio mokslo baigimo atestato. Ar jau galėtumėte atsakyti į šį klausimą, konkrečiai nurodydamas: kuriais metais ir kokia mokymo įstaiga, Jums baigus vidurinį mokslą, Jums išdavė vidurinio mokslo baigimo  atestatą?“

Viešo asmens, politiko, VRK nario V. Semeškos atsakymas atėjo su įprastu jam perspėjimu redakcijai:  „Prašau mano komentarą išspausdinti pilna apimtimi“. Toliau V. Semeška paaiškino: „Mano įgytas išsilavinimas, tai yra Vilniaus aukštesniosios ekonomikos mokyklos diplomas, Vilniaus universiteto Ekonomikos bakalauro ir magistro diplomai yra teisėti. Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos sprendimą, kuriuo esu pripažintas pažeidęs politiko elgesio kodeksą, teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Tokio kaip brandos atestato aš neturiu, tačiau ne kartą esu minėjęs, kad baigęs dešimt klasių Druskininkų trečiojoje vidurinėje mokykloje įstojau į Vilniaus aukštesniąją J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, kurioje be specialybės dar du metus mokiausi pagal vidurinės mokyklos programą, laikiau egzaminus, kas ir pažymima akademinėje pažymoje. Grįžęs iš Vokietijos, po to, kai 1990 m. norėjau išvengti prievolės tarnauti okupacinėje sovietų armijoje, nusprendžiau toliau muzikos nestudijuoti, todėl įstojau į Vilniaus aukštesniąją ekonomikos mokyklą, kurią sėkmingai ir baigiau. Vėliau įgijau Ekonomikos bakalauro ir magistro laipsnius. V. Semeška.“

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija