Informacija dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti

2018 m. birželio 21 d. Seimas priėmė Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, reglamentuodamas finansinės paskatos pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionų teritorijose įsigyjančioms jaunoms šeimoms, nevertinant jų gaunamų pajamų ir turto, teikimą. Įstatymas įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Finansine paskata galės pasinaudoti jaunos šeimos, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresni kaip 35 metų, ir šeimos, kuriose motina arba tėvas vieni augina vaiką (vaikus) ir yra nevyresni kaip 35 metų. Jaunos šeimos įsigyjamas būstas turi būti pirmasis šeimos būstas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė savivaldybių teritorijų, kuriose jaunoms šeimoms įsigyti būsto pagal šį Įstatymą negalima, sąrašą dėl aukštų būsto rinkos kainų. Pagal šį sąrašą Druskininkų miesto ribose būsto nei pirkti, nei statyti nebus galima, išskyrus du daugiabučius namus Neravų g. 2A  ir 2B, kurie patenka į Viečiūnų seniūnijos teritoriją. Druskininkų savivaldybės teritorijoje būstą įsigyti galima tik Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose.

Įstatymu reglamentuoti ir finansinės paskatos dydžiai jaunoms šeimoms: neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; auginančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Padidėjus šeimai, galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą – sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 35-erių.

Būsto kredito suma, nuo kurios jaunoms šeimoms suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Įstatyme įtvirtintus reikalavimus, atitinkančios jaunos šeimos, pageidaujančios gauti minėtą finansinę paskatą, dėl pažymos turi pildyti prašymą subsidijai gauti SPIS-e (socialinės paramos šeimai informacinė sistema) www.spis.lt, prisijungiant per elektroninių valdžios vartų sistemą arba kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, pateikdamos prašymą ir nustatytus dokumentus ir (ar) duomenis. Konkreti prašymų teikimo finansinei paskatai gauti tvarka bus reglamentuota Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame tvarkos apraše, kurį ministerija turi parengti iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Tais atvejais, kai savivaldybės administracija negalės išduoti pažymos jaunai šeimai, nes bus panaudoti visi einamųjų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką bus įrašoma į Jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms bus teikiama, laikantis eiliškumo.

Tais atvejais, kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturės teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija būsto kredito pirmajam būstui įsigyti, negalės visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės bus perleistos kitam žmogui, subsidija turės būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Visas vietoves, kurios nepatenka į regiono sąvoką ir jose būsto įsigyti negalima, galima rasti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje: www.socmin.lt

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Druskininkų savivaldybės Ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Vilūnienę tel. (8 313) 52 242 arba el. paštu: rasa.v@druskininkai.lt

Parengtia pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją