Elektroninė tikrinimo kamera – nuotekų vamzdynų problemoms spręsti

Daugiabučiuose namuose ir kitos paskirties pastatuose, nuotekų vamzdynuose nuolatos susidaro kamščiai, sumažėja tinklų pralaidumas, nuotekų sistema nustoja normaliai funkcionuoti. Gyventojai nuolat susiduria su tomis pačiomis vamzdyno ir kanalizacijos problemomis. Vanduo nuolat kyla arba vamzdžiai vis užsikemša. Dėl to kviečiama avarinė tarnyba. UAB „Druskininkų butų ūkis“ sulaukia nemažai nusiskundimų ir dėl to, kad blogai veikia ventiliacija.
Minėtoms problemoms spręsti bendrovė viena iš pirmųjų Lietuvoje įsigijo elektroninę tikrinimo kamerą. Kameros kabelio ilgis – 30 m, per visą kabelio ilgį jis sužymėtas metrais. Užfiksuotas vaizdo įrašas tiesiogiai darbo vietoje peržiūrimas valdymo bloke. Dirbant su šia kamera, operatyviai nustatomi defektai vamzdynuose, ventiliacijos kanaluose bei šachtose, dūmtraukiuose.
Apžiūrint ir tikrinant nuotekų vamzdynus, bus atliekama vamzdynų, ventiliacijos kanalų diagnostika: nustatomas vamzdyno nuolydis, įlinkimai, įtrūkimai, matomas vamzdyno susidėvėjimas ir būklė, vamzdynų sujungimų būklė, numatoma tiksli vamzdynų pažeidimo vieta, atstumas ar ventiliacijos kanalų neveikimo priežastys.
Profesionalios vaizdo sistemos vamzdžių tikrinimui kameros užfiksuota informacija ir nuotraukos įrašomi į SD kortelę, nurodant datą ir laiką. Nustačius defektus, informacija apie vamzdynų defektus įrašoma į bendrovės duomenų bazę. Gauta medžiaga pasitarnaus profilaktiniams remonto darbams ar skubiems avarijų likvidavimo atvejams nustatyti ir pašalinti. UAB „Druskininkų butų ūkis“ specialistams atlikus aukščiau minėtus darbus, visiškai atstatomas nuotekų vamzdynų pralaidumas ir užtikrinamas jų funkcionalumas ateityje.

 

UAB „Druskininkų butų ūkis“
informacija