Aptarti Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos Pakeitimai

Antradienį Druskininkų savivaldybėje sušauktas Druskininkų VVG visuotinis susirinkimas, kurio metu kalbėta apie Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategijos pakeitimus.

Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis informavo susirinkusiuosius apie pasikeitusias projektų administravimo ir finansavimo taisykles bei dėl šių pasikeitimų susiformavusius būtinus Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos pakeitimus. VVG visuotinio susirinkimo metu aptartas projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse finansavimo intensyvumo pasikeitimas, anksčiau siekęs 80 proc. (dabar finansavimo intensyvumas minkštiems projektams finansuoti gali būti 95 proc., o mokymų projektams – 100 proc.). Taip pat buvo koreguojamas ir tinkamų projektų pareiškėjų sąrašas bei bendras šaukimų planas. „Nuo to laiko, kai buvo patvirtinta Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija projektų administravimo ir finansavimo taisyklės pasikeitė, tad būtina pakeisti ir strategiją“, – kalbėjo Druskininkų VVG vadovas A. Varanis.

Susirinkę VVG nariai pritarė siūlomiems strategijos pakeitimams, o Druskininkų VVG pirmininkas Linas Urmanavičius pasidžiaugė Druskininkų vietos veiklos grupės ir bendruomenių ryšiu bei glaudžiu bendradarbiavimu.

Druskininkų VVG visuotiniame susirinkime diskutuota apie Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategijos pakeitimus /Gintarės Varnelienės nuotrauka