Aptartas M. K. Čiurlionio meno mokyklos strateginis planas

Praėjusį ketvirtadienį organizuotas Druskininkų savivaldybės vadovų ir Švietimo skyriaus specialistų bei M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovų ir mokytojų susitikimas, kurio metu minėtos mokyklos direktorė Ona Olšauskienė pristatė strateginį mokyklos planą 2018-2020 metams, pasiektus rezultatus.

M. K. Čiurlionio meno mokyklos Strateginio plano paskirtis – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, numatyti mokyklos vystymo perspektyvas, prioritetus, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti. Mokykla vykdo ne tik formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, bet ir neformalias, kurios visiems norintiems suteikia galimybę mokytis. M. K. Čiurlionio meno mokykla glaudžiai bendradarbiauja ne tik su Druskininkuose įsikūrusiomis, bet ir kitų miestų bei šalių ugdymo, kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis. Mokykla organizuoja Kalėdinius koncertus, vaikų vasaros stovyklas, plenerus, daugelį kitų renginių, dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, koncertuose. O. Olšauskienė pasidžiaugė, kad dėl profesionalaus paruošimo mokyklos auklėtiniai užima prizines vietas įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Susitikimo metu pristatyta mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema, pamokų organizavimo tobulinimas, taikomi inovatyvūs mokymo metodai, kuriems pasitelkiamos neįprastos erdvės, kviečiami muzikai, dailininkai iš Lietuvos ir užsienio.

Susitikime diskutuota mokyklos įvaizdžio, materialinės bazės stiprinimo klausimais, kalbėta apie bendradarbiavimą su mokinių tėvais, stipresnio ryšio tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų užmezgimą, pristatyti planuojami darbai: internetinės svetainės atnaujinimas, materialinės bazės modernizavimas, kolektyvo papildymas naujais nariais.

Aptartas ir įdiegtas elektroninis dienynas, jo pildymas ir nauda. Diskutuota apie patyčių keliamas problemas, jų sprendimo būdus bei prevencines priemones. Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniais, skinančiais laurus ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose, skatino ieškoti naujų galimybių realizuoti savo sumanymus: „Visų savivaldybės vadovų vardu noriu pasidžiaugti M. K. Čiurlionio auklėtiniais ir jų kompetentingais mokytojais, garsinančiais Druskininkų miesto vardą.“

Savivaldybės vadovų ir Švietimo skyriaus specialistų bei M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovų ir mokytojų susitikime kalbėta apie strateginį mokyklos planą 2018-2020 metams/Gintarės Varnelienės nuotrauka